O utworzenie międzynarodowego mechanizmu dochodzenia odszkodowań od Rosji za zbrodnie i zniszczenia na Ukrainie zaapelował w sobotę we Lwowie ukraiński premier Denys Szmyhal. „Rosja jako agresor musi zapłacić za swoje zbrodnie. To jest sprawiedliwość” – oświadczył Szmyhal.

Premier uczestniczył w konferencji „Zjednoczeni dla sprawiedliwości”. Podkreślił, że pełne zwycięstwo Ukrainy nastąpi dopiero wówczas, kiedy zostanie ona odbudowana, a zbrodniarze zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

W tym kontekście Szmyhal wymienił dwa podstawowe cele: utworzenie międzynarodowego trybunału do pociągnięcia do odpowiedzialności politycznych i wojskowych przywódców Rosji oraz zbudowanie w pełni funkcjonalnego mechanizmu rozliczenia Rosji, który zostanie wykorzystany przez Ukrainę.

Jak podkreślił premier, Ukraina od pierwszych dni wojny rozpoczęła dokumentowanie zniszczeń spowodowanych przez wojska rosyjskie. Z podanych przez niego szacunków wynika, że straty te przekraczają 700 mld dolarów. Szmyhal zwrócił przy tym uwagę, że miliardy euro rosyjskich aktywów i majątków rosyjskich oligarchów już zamrożono lub zostały skonfiskowane przez m.in. europejskie kraje.

Premier zaznaczył, że nie ma obecnie żadnych międzynarodowych narzędzi, które mogłyby zostać użyte do uzyskania szybkiego odszkodowania. „Nie ma żadnej utartej ścieżki, dlatego musimy stworzyć nową, wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami. Koncepcja grupy roboczej polega na utworzeniu kompleksowego systemu dochodzenia odszkodowań wyrządzonych przez Rosję” - powiedział.

Jego zdaniem taki mechanizm powinien składać się z czterech elementów. Pierwszym z nich jest międzynarodowy rejestr zniszczeń, który będzie służył udokumentowaniu dowodów i informacji dotyczących strat i zniszczeń prywatnego i państwowego mienia na Ukrainie.

Drugim, wymienionym przez Szmyhala, komponentem międzynarodowego mechanizmu dochodzenia odszkodowań powinna być komisja odszkodowawcza, która rozpatrzy roszczenia.

„Trzecim elementem powinien być fundusz odszkodowawczy, który zostałby utworzony z zajętych aktywów rosyjskich. Ostatnim, czwartym elementem powinien być mechanizm wdrażania decyzji podjętych przez komisję odszkodowawczą” – wyjaśnił Szmyhal.

Jak dodał, aby utworzyć ten mechanizm Ukraina musi współpracować z partnerami zagranicznymi.

„Wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie przyniosła niewypowiedziane cierpienie, zniszczenia i tragedie. Wszyscy Ukraińcy zostali okradzeni. Nie powinniśmy wybaczyć i nie powinniśmy zapomnieć. Jedynym, co możemy w tym wypadku zrobić, to wygrać tę wojnę, przywrócić sprawiedliwość, ukarać sprawców i odbudować Ukrainę” – powiedział premier Szmyhal.

Ze Lwowa Mateusz Mikowski (PAP)

mm/ ap/