Sąd Najwyższy Panamy odrzucił uznanie małżeństw osób tej samej płci, stwierdzając, że "nie mieści się to w kategorii praw człowieka ani praw podstawowych". Orzeczenie trybunału zostało ogłoszone w środę.

"Prawo do takiego małżeństwa jest niczym innym jak dążeniem, które, choć uzasadnione dla zainteresowanych grup, nie mieści się w kategorii praw człowieka ani praw podstawowych" - orzekł panamski Sąd Najwyższy.

Od 2016 roku Sąd Najwyższy Panamy zajmował się kilkoma odwołaniami par homoseksualnych od kodeksu rodzinnego, który uznaje jedynie małżeństwo mężczyzny i kobiety. Wnioskujące pary, ubiegając się o uznanie ich związku zawartego w innych krajach, powoływały się na niekonstytucyjność tych przepisów.

Sędziowie orzekli, że normy określone przez kodeks rodzinny, zastrzegające małżeństwo dla związku mężczyzny i kobiety, "są obiektywne i racjonalnie usprawiedliwione ogólnym interesem, jakim jest przyznanie pierwszeństwa tym związkom, które mogą zakładać rodziny, chronić gatunek ludzki, a więc i społeczeństwo". (PAP)

zm/