W tajnym głosowaniu luksemburski europoseł Marc Angel (Socjaliści i Demokraci) został wybrany w środę na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nowo wybrany wiceprzewodniczący zastępuje Greczynkę Evę Kaili, która została odwołana po wybuchu skandalu korupcyjnego.

Zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego w przypadku wakatu wybierany jest nowy wiceprzewodniczący, który zastępuje swojego poprzednika. Nominacji może dokonać jedna dwudziesta europosłów wchodzących w skład PE lub grupa polityczna. Kandydat, aby zostać wybrany, potrzebuje bezwzględnej większości głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola przekazuje określone zadania 14 wiceprzewodniczącym, którzy w razie potrzeby mogą ją zastępować, w tym przewodniczyć posiedzeniom plenarnym. Ci wiceprzewodniczący są również członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które określa zasady zapewniające skuteczne funkcjonowanie PE.

Prezydium zajmuje się m.in. przygotowywaniem wstępnego projektu budżetu PE oraz podejmowaniem decyzji w sprawach administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. Wybierając członków Prezydium, europosłowie dążą do tego, aby wiceprzewodniczący i kwestorzy w dużym stopniu odzwierciedlali liczebność grup politycznych w europarlamencie - informuje PE.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/