W poniedziałek około godz. 10 rozpoczęło się w Warszawie spotkanie przewodniczących parlamentów Polski i państw bałtyckich: Litwy - Viktoriji Cmilyte-Nielsen, Łotwy - Edvardsa Smiltensa i Estonii - Juriego Ratasa oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Po południu zostanie podpisana wspólna deklaracja dotycząca pogłębiania współpracy parlamentarnej w odpowiedzi na zagrożenia geopolityczne. Następnie planowane jest oświadczenia przewodniczących parlamentów Polski i krajów bałtyckich dla prasy. (PAP)

ero/ itm/