W 2007 r. Jarosław Kaczyński pytał na konferencji prasowych, czy marihuana jest z konopi. 10 lat później weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która dopuściła w Polsce sprzedaż leków na bazie konopi. Marihuana medyczna jest dziś legalna w większości krajów Unii Europejskiej (do tego grona nie dołączyły dotąd jedynie Łotwa, Węgry, Słowacja, Bułgaria i Rumunia). Natomiast dyskusja o dopuszczeniu palenia jej w celach rekreacyjnych pozostawała do tej pory anemiczna. Może to jednak ulec zmianie pod wpływem Niemiec.