Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), zrzeszająca 35 krajów, przyjęła w czwartek trzecią od początku wojny na Ukrainie rezolucję, wzywając Rosję do zaprzestania wszelkich działań przeciwko ukraińskim obiektom jądrowym.

"Rada wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że Federacja Rosyjska nie posłuchała wezwań Rady do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań przeciwko i na obiektach jądrowych na Ukrainie i zwraca się do Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe uczynienie tego" – napisano w tekście rezolucji.

MAEA wezwała też Rosję do natychmiastowego wycofania swoich sił z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"Rada wyraża poważne zaniepokojenie w związku z niedopuszczalną presją, wywieraną na ukraiński personel operacyjny zaporoskiej elektrowni i zatrzymaniami, a także powtarzającymi się przerwami w dostawach energii z zewnątrz z powodu ostrzału sąsiedniego terytorium" — podkreślono w dokumencie.

W rezolucji wyrażono także "głębokie zaniepokojenie" odmową Rosji zaprzestania ataków na ukraińskie instalacje jądrowe i wezwano Moskwę do "zrezygnowania z bezpodstawnych roszczeń wobec elektrowni zaporoskiej, natychmiastowego wycofania wojsk i personelu..."

24 kraje głosowały za rezolucją, dwa - Chiny i Rosja - głosowały przeciw, siedem (Kenia, Namibia, Indie, Pakistan, Arabia Saudyjska, RPA i Wietnam) wstrzymało się od głosu, kolejne dwa były nieobecne podczas głosowania.

W poprzedniej rezolucji, przyjętej we wrześniu, Rada Gubernatorów MAEA zażądała od Rosji zakończenia okupacji elektrowni atomowej w Enerhodarze.

Kilka tygodni temu eksperci MAEA sporządzili raport potwierdzający, że Rosja rozmieściła "personel wojskowy, pojazdy i sprzęt w różnych miejscach zaporoskiej elektrowni. Od tego czasu dyrektor generalny Agencji Rafael Grossi prowadzi negocjacje z Kijowem i Moskwą w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa jądrowego wokół siłowni. (PAP)

zm/