"Nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji jest nie do przyjęcia. Każde użycie przez Rosję broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej pociągnęłoby za sobą poważne konsekwencje" - ostrzegli w piątek ministrowie spraw zagranicznych państw G7 w dokumencie podsumowującym ich spotkanie w Monastyrze. Zapowiedziano dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Kraj otrzyma pomoc w przygotowaniu się do zimy. W tym celu G7 ustanowiła mechanizm koordynacji, który ma pomóc Ukrainie w naprawie, odbudowie i obronie jej krytycznej infrastruktury energetycznej i wodnej.

Ostatnio, przed zbliżającą się zimą, Putin szczególnie zaciekle zaatakował infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Ponadto szefowie MSZ państw G7 wezwali Rosję do przedłużenia umowy o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Poparli odpowiedni apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do Moskwy - głosi deklaracja końcowa.

"Potępiamy rosyjskie próby wykorzystania eksportu energii i żywności jako geopolitycznego środka nacisku" - oznajmili.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)