"Dokonano częściowego przegrupowania sił lądowych i wojsk operacji specjalnych" - dodał.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267650712214681

W rejonie Brześcia znajduje się po jednym zgrupowaniu pancernym z 38. samodzielnej brygady desantowo-szturmowej (Brześć) i 103. samodzielnej brygady powietrznodesantowej (Witebsk) sił zbrojnych Białorusi - wynika z danych ukraińskiego sztabu generalnego.

Reklama

Z kolei w okolicy Aleksandrówki - niedaleko białorusko-ukraińskiego przejścia granicznego w pobliżu wsi Wilcza w obwodzie kijowskim - znajdują się 2 zgrupowania pancerne z 38. samodzielnej brygady desantowo-szturmowej. W Poleskim Państwowym Rezerwacie Radiacyjno-Ekologicznym - 2 zgrupowania pancerne 103. samodzielnej brygady powietrznodesantowej.

Sztab generalny zaznaczył w podsumowaniu operacyjnym, że Rosjanie skupiają się na "stworzeniu warunków do zajęcia Kijowa, Charkowa, Czernihowa, Sum, Mariupola, Mikołajowa oraz dotarcia do granic administracyjnych obwodu ługańskiego i donieckiego". (PAP)

asc/ jar/