Wniosek Putina został wniesiony do porządku obrad. Ma zostać rozpatrzony w trybie jawnym.

Agencja TASS podaje, że stosowne komisje Rady Federacji już rozpatrzyły wniosek i rekomendowały izbie wydanie zgody na użycie armii w tzw. republikach ludowych na wschodzie Ukrainy - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL).