Komisja Europejska przedstawiła w środę wniosek dotyczący dyrektywy gwarantującej minimalną efektywną stawkę opodatkowania dla globalnej działalności dużych grup wielonarodowych. Jest to krok w kierunku włączenia do prawa unijnego porozumienia osiągniętego w ramach OECD.

"W październiku tego roku 137 państw poparło historyczne, wielostronne porozumienie mające na celu przekształcenie sposobów opodatkowania osób prawnych na całym świecie. Stanowi ono odpowiedź na długotrwałe niesprawiedliwości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Zaledwie dwa miesiące później czynimy pierwszy krok, aby zakończyć podatkowy +wyścig do dna+, który szkodzi Unii Europejskiej i jej gospodarkom. Proponowana przez nas dyrektywa zagwarantuje, że nowa, 15-procentowa minimalna stawka podatkowa dla dużych przedsiębiorstw będzie stosowana w pełnej zgodzie z prawem UE. Latem przyszłego roku – po podpisaniu stosownej konwencji wielostronnej – przedstawimy kolejną dyrektywę wdrażającą drugi filar umowy, dotyczący ponownego przydziału praw do opodatkowania. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby to porozumienie doszło do skutku, i jestem dumny, że dziś rozpoczynamy globalne wdrażanie jego postanowień" - oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni.

Wiceszef KE Valdis Dombrovskis podkreślił, że poprzez szybkie dostosowanie się do obszernego porozumienia OECD Unia realizuje w pełni swoją rolę w tworzeniu sprawiedliwszego globalnego systemu opodatkowania osób prawnych.

"Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy musimy zwiększyć finansowanie publiczne na rzecz zrównoważonych inwestycji i wzrostu gospodarczego oraz zaspokoić potrzeby w zakresie tego finansowania – zarówno w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, jak i przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfryzacji. Włączenie porozumienia OECD w sprawie minimalnego skutecznego opodatkowania do prawa UE będzie miało zasadnicze znaczenie dla walki z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, zapobiegając jednocześnie równaniu w dół i niezdrowej konkurencji podatkowej między krajami. Jest to ważny krok naprzód w realizacji naszej agendy sprawiedliwego opodatkowania" - oznajmił Łotysz.

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do każdej dużej grupy – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej – posiadającej spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE. W przypadku gdy państwo, w którym siedzibę ma nisko opodatkowane przedsiębiorstwo, nie narzuca minimalnej efektywnej stawki, istnieją odpowiednie przepisy umożliwiające państwu członkowskiemu, w którym siedzibę ma spółka dominująca, nałożenie podatku wyrównawczego. Wniosek zapewnia również skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskim poziomie opodatkowania, który nie stosuje równoważnych przepisów.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)