"Wychodzimy teraz z kryzysu, a Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności (RRF) pomoże nam także przygotować się na przyszłość. (...) Komisja nadal ocenia plany 4 państw: Bułgarii, Węgier, Polski i Szwecji. Jeśli chodzi o Bułgarię, to osiągamy postępy. W przypadku Szwecji, kolejne kroki będą zależały od wytycznych przyjętych przez nowy rząd. Z Węgrami i Polską dyskusje wciąż trwają" - powiedział Dombrovskis w trakcie debaty poświęconej stanowi wdrażania RRF.

"Naszym celem jest doprowadzenie do pozytywnej oceny w odpowiednim momencie, gdy kryteria i warunki z rozporządzenia (ustanawiającego RRF) będą spełnione. Holandia jeszcze nie przedstawiła planu. Nadal pracujemy z władzami holenderskimi, które zasygnalizowały, że plan będzie przedłożony wiosną 2022 r." - zaznaczył, dodając, że KE wypłaciła dotychczas zaliczki 18 państwom w wysokości 54,8 mld euro.

Występujący podczas tej samej debaty unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni podkreślił, że finansowanie z RRF jest potrzebne właśnie teraz, kiedy UE nadal walczy z pandemią.

Reklama