Reklama

"Unia Europejska potępia rosyjski dekret podpisany przez prezydenta Putina w dniu 15 listopada w sprawie uproszczonych zasad handlu, umożliwiających zwiększenie dostępu towarów do i z obszarów czasowo niekontrolowanych przez rząd (w Kijowie) w regionach Doniecka i Ługańska na Ukrainie. Dekret ma na celu dalsze oddzielenie (tych obszarów) od Ukrainy, co jest sprzeczne z celami porozumień mińskich" - podkreślił Stano.

"Takie jednostronne działania naruszają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, w tym w zakresie kontroli celnej. Mają one potencjał do zwiększania napięć i przedłużania status quo, utrudniając przyszły proces reintegracji" - dodał przedstawiciel KE.

Wezwał on Rosję do cofnięcia dekretu i rezygnacji z podejmowania jednostronnych działań, które prowokują dalsze zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy.