W debacie w Nowym Jorku głos ma zabrać specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi Anais Marin oraz m.in. Szczerski.

Jak dowiedziała się PAP, podczas debaty ma dojść do przyjęcia wspólnego oświadczenia grupy państw członkowskich ONZ na temat eskalacji naruszeń praw człowieka na Białorusi, działań hybrydowych na granicy z Unią Europejską związanych ze zorganizowanym przerzutem osób oraz blokowania pomocy humanitarnej dla osób znajdujących się przy granicy na terytorium Białorusi.

Państwa zaapelują też o uwolnienie więźniów politycznych oraz – m.in. dzięki zabiegom Polski – o zaprzestanie wykorzystywania migrantów do celów politycznych.

Reklama