„Prawdziwym przełomem” nazwał tę decyzję niemieckiego rządu Greg Schneider, wiceprzewodniczący Konferencji Roszczeniowej, czyli międzynarodowej organizacji działającej na rzecz zapewnienia odszkodowań, restytucji mienia oraz pomocy ocalałym z Holokaustu i spadkobiercom ofiar.

Sytuacja finansowa wielu ocalałych jest bardzo trudna. „Wielu staje co miesiąc przed wyborem między opłaceniem czynszu, wykupieniem leków lub zrobieniem zakupów spożywczych” – dodał Schneider.

Uzgodniona kwota świadczenia obejmie płatności liczone wstecz od lipca br. Trafi łącznie do 6,5. Żydów. 4,5 tys. z nich przeżyło oblężenie Leningradu (dziś Sankt Petersburg) między 1941 a 1944 rokiem, 1,4 tys. ocalało w Rumunii i 800 ukrywało się we Francji przed niemieckim terrorem.

Reklama

Jednym z odbiorców odszkodowań jest 85-letnia była bibliotekarka, Nonna Revzina, która doświadczyła blokady Leningradu, a dziś mieszka niezwykle skromnie w żydowskim domu seniora w Berlinie. Kobieta opowiedziała dziennikarzom, jak z głodu i wycieńczenia podczas oblężenia w 1942 roku zmarł jej ojciec, a matka zabrała na sankach jego ciało w miejsce, gdzie piętrzyły się setki zwłok. Rodzina nigdy nie poznała dokładnego miejsca pochówku zmarłego. Źródła historyczne podają, że w czasie blokady rosyjskiego miasta wskutek bombardowań i głodu śmierć poniosło ponad milion mieszkańców.

„Ocaleni z Holokaustu nierzadko wyszli z wojny bez niczego. Wielu żyje w odosobnieniu, po utracie rodzin (…), a także cierpi z powodu psychologiczne ciężaru prześladowań przez nazistów. Wielu w starszym wieku zmaga się z licznymi kłopotami zdrowotnymi wynikłymi z niedoborów żywności w okresie młodości” – przypomniał Greg Schneider.

Niektórzy spośród 6,5 tys. uprawnionych do odszkodowania otrzymali w przeszłości jednorazowe rekompensaty, co nie dyskwalifikuje ich z obecnie przyjętego programu wypłat.

Od 1952 roku niemiecki rząd rozdysponował ok. 90 mld dolarów w ramach odszkodowań dla „osób dotkniętych cierpieniami i stratami wynikającymi z prześladowań ze strony nazistów”. W bieżącym roku Konferencja Roszczeniowa rozdysponuje około 625 mln dolarów w formie bezpośrednich odszkodowań dla ponad 260 tys. osób, które przeżyły Holokaust. Przekaże też ok. 640 mln dolarów w ramach dotacji dla ponad 300 agencji pomocy społecznej na całym świecie, które świadczą usługi dla ocalałych z Zagłady.