Pozytywnej oceny nie otrzymały dotąd krajowe plany odbudowy: Holandii, Estonii, Polski, Węgier, Finlandii, Szwecji, Bułgarii, Rumunii i Malty.

Komisja poinformowała PAP, że wypłaciła dotąd 48,7 mld euro dziesięciu państwom członkowskim w formie płatności zaliczkowych.

Włochy otrzymały 24,9 mld euro, Hiszpania 9 mld euro, Francja 5,1 mld euro, Grecja 4 mld euro, Niemcy 2,25 mld euro, Portugalia 2,2 mld euro, Belgia 770 mln euro, Litwa 289 mln euro, Dania 201 mln euro, a Luksemburg 12,1 mln euro.

Reklama

Do końca roku KE zamierza pożyczyć na rynkach w sumie 80 mld euro na sfinansowanie pierwszych planowanych wypłat dla państw członkowskich w ramach NextGenerationEU.

Fundusz Odbudowy ma ożywić unijną gospodarkę po pandemii Covid-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie, państwa członkowskie UE muszą przedstawić KE swoje krajowe plany odbudowy.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. - na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne oraz nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.