Nauczyciele oraz personel szkół powinni stać się grupami priorytetowymi przy szczepieniach przeciw Covid-19 - oświadczyli w poniedziałek przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

"Szczepionka przeciw Covid-19 powinna być oferowana nauczycielom i innym pracownikom szkół jako grupom docelowym krajowych kampanii szczepień” - napisano w komunikacie oenzetowskich instytucji i wezwano państwa członkowskie do realizowania strategii szczepień, dzięki której będzie można prowadzić nauczanie stacjonarne.

Zaznaczono, że w czasie, gdy uczniowie wracają do szkół po wakacjach "istotne jest", aby placówki pozostały otwarte pomimo rozpowszechniania się wariantu Delta koronawirusa, uważanego za bardziej zaraźliwy.

"To ma kluczowe znaczenie dla edukacji, zdrowia psychicznego oraz kompetencji społecznych dzieci, żeby szkoły zapewniały im środki do bycia szczęśliwymi i produktywnymi członkami społeczeństwa" - oświadczył dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge. "Pandemia spowodowała najbardziej katastrofalne perturbacje w historii edukacji" - podkreślił.

Dyrekcja WHO na Europę oraz biuro regionalne UNICEF na Europę i Azję Środkową wystosowały apel o zapewnienie szczepień przeciw Covid-19 nieletnim powyżej 12. roku życia, którzy mają schorzenia współistniejące oraz o odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w szkołach. Uznano, że konieczne jest częste wietrzenie pomieszczeń, zachowywanie dystansu fizycznego oraz prowadzenie badań przesiewowych wśród uczniów i personelu szkolnego.