Putin poprosił Jedną Rosję o rozpatrzenie jednorazowych wypłat dla emerytów, zarówno tych, którzy nie pracują, jak i tych, którzy są zatrudnieni oraz emerytów wojskowych. To kolejna w bieżącym roku decyzja o świadczeniach finansowych; w kwietniu Putin zalecił wypłatę jednorazowych zapomóg dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym - przypominają "Wiedomosti".

W Rosji jest około 45 mln emerytów, wszyscy otrzymają teraz wsparcie finansowe - powiedziała "Wiedomostiom" ekonomistka Natalia Zubarewicz. Oceniła ona, że wypłaty zmniejszą niezadowolenie wśród emerytów pracujących, których emerytury nie były waloryzowane. Grupa ta liczy około 8,9 mln osób.

Ekspertka zauważyła, że decyzje o wypłatach oznaczają, iż wsparcie otrzymają wszystkie grupy docelowe, które mogą oddać głos w wyborach parlamentarnych. Są to osoby najbiedniejsze, np. rodziny z dziećmi i elektorat najczęściej głosujący, którym są emeryci. "To jest okazywanie uwagi, sygnał, że państwo o tobie pamięta" - wskazała Zubarewicz.

Politolog Aleksiej Makarkin powiedział "Wiedomostiom", że świadczenia te demonstrują, iż państwo wychodzi z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i stać je na takie wydatki.

19 września odbędą się wybory do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji. Poprzedzi je głosowanie przedterminowe. Wśród kandydatów rządzącej Jednej Rosji, z którymi spotkał się w niedzielę Putin, są wysocy rangą urzędnicy państwowi, m.in. ministrowie obrony i spraw zagranicznych Siergiej Szojgu i Siergiej Ławrow. Putin w najbliższy wtorek pojawi się na zjeździe wyborczym Jednej Rosji.