Putin poprosił Jedną Rosję o rozpatrzenie jednorazowych wypłat dla emerytów, zarówno tych, którzy nie pracują, jak i tych, którzy są zatrudnieni oraz emerytów wojskowych. To kolejna w bieżącym roku decyzja o świadczeniach finansowych; w kwietniu Putin zalecił wypłatę jednorazowych zapomóg dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym - przypominają "Wiedomosti".

W Rosji jest około 45 mln emerytów, wszyscy otrzymają teraz wsparcie finansowe - powiedziała "Wiedomostiom" ekonomistka Natalia Zubarewicz. Oceniła ona, że wypłaty zmniejszą niezadowolenie wśród emerytów pracujących, których emerytury nie były waloryzowane. Grupa ta liczy około 8,9 mln osób.

Reklama

Ekspertka zauważyła, że decyzje o wypłatach oznaczają, iż wsparcie otrzymają wszystkie grupy docelowe, które mogą oddać głos w wyborach parlamentarnych. Są to osoby najbiedniejsze, np. rodziny z dziećmi i elektorat najczęściej głosujący, którym są emeryci. "To jest okazywanie uwagi, sygnał, że państwo o tobie pamięta" - wskazała Zubarewicz.

Politolog Aleksiej Makarkin powiedział "Wiedomostiom", że świadczenia te demonstrują, iż państwo wychodzi z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i stać je na takie wydatki.

19 września odbędą się wybory do Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji. Poprzedzi je głosowanie przedterminowe. Wśród kandydatów rządzącej Jednej Rosji, z którymi spotkał się w niedzielę Putin, są wysocy rangą urzędnicy państwowi, m.in. ministrowie obrony i spraw zagranicznych Siergiej Szojgu i Siergiej Ławrow. Putin w najbliższy wtorek pojawi się na zjeździe wyborczym Jednej Rosji.