Reklama

Dyrektywa ta ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników, dotyczy kwestii związanych ze zwalczaniem oszustw i obchodzeniem przepisów, dostępem do informacji i współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE.

"W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed działaniami odwetowymi (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przez nich kroków prawnych lub administracyjnych przeciwko pracodawcy, jeżeli ich prawa nie są przestrzegane); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i ściąganie kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji" - czytamy w komunikacie.

Wezwanie do usunięcia uchybienia zostało skierowane również do Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Holandii, Austrii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Finlandii.

Komisja prowadzi dialog z 24 państwami członkowskimi UE, które nie dokonały prawidłowej transpozycji niektórych lub wszystkich przepisów dyrektywy, podano także.

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wysłaniu uzasadnionych opinii.