Po raz pierwszy od ośmiu tygodni, podkreślono, zwiększyła się tygodniowa liczba zgonów (z 1940 do 2191). Wzrost ten sięga 13 procent.

Od 3 do 9 marca zanotowany został wzrost liczby zakażeń o prawie jedną piątą w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami - ze 123 tysięcy do 145 tys.

Zwiększyła się też liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 - z 19,5 tys. do ponad 22 tysięcy. O 18 procent więcej pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

"Odwrócenie tendencji krzywej zakażeń dowodzi początku trzeciej fali, mimo znaczących różnic regionalnych" - ocenił prezes fundacji Nino Cartabellotta. Ponadto zwrócił uwagę, że w ponad połowie włoskich regionów szpitale, a zwłaszcza oddziały intensywnej terapii, są przeciążone. Jak dodał, w niektórych placówkach zawieszono zwykłą działalność, ograniczając się do leczenia nagłych przypadków.

"Wszelka oportunistyczna interpretacja tych danych, mająca na celu złagodzenie obostrzeń w imię iluzorycznego ożywienia gospodarczego kraju, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób" - podkreślił w oświadczeniu szef fundacji Gimbe.