"Decyzja ta jest nieuzasadniona, jest poważną próbą ingerencji w rosyjskie, wewnętrzne sprawy sądowe, co z naszego punktu widzenia jest niedopuszczalne" - powiedział Pieskow.

Rzecznik zapewnił, że władze Rosji "nie dążą do żadnej konfrontacji" z Radą Europy. Powołał się jednak na oświadczenie ministerstwa sprawiedliwości Rosji, które uznało decyzję ETPC za nieuzasadnioną. "Nasz stosunek do tej decyzji przekazał wczoraj minister sprawiedliwości Konstantin Czujczenko" - powiedział przedstawiciel Kremla.

Na czwartkowym briefingu prasowym rzecznik prezydenta Władimira Putina wyraził się pozytywnie o idei wprowadzenia kar za apele o sankcje wobec przedstawicieli Rosji. "Nie mówię o tym, w jaki sposób karać, to nie nasza prerogatywa. Niemniej, żyjemy w czasach, gdy restrykcje są nadużywane i jest to temat bardzo aktualny" - powiedział Pieskow.

Reklama

Wcześniej reżyser Nikita Michałkow zaproponował, by osoby wzywające do sankcji wobec Rosji pozbawiać obywatelstwa kraju. Tymczasem konstytucja Rosji głosi, że obywatel nie może zostać ani pozbawiony obywatelstwa, ani też nie można mu zabronić zmiany obywatelstwa. Jedyna taka możliwość istnieje w wypadku, gdy ktoś uzyskał obywatelstwo Rosji na podstawie fałszywych dokumentów.

Pozbawianie obywatelstwa stosowano w ZSRR. Istniejące wówczas przepisy przewidywały możliwość odebrania obywatelstwa za działania "kalające zaszczytną godność obywatela ZSRR i szkodzące prestiżowi bądź bezpieczeństwu narodowemu".

ETPC zażądał w środę uwolnienia Nawalnego z aresztu śledczego przynajmniej na ten czas, który jest potrzebny Trybunałowi na rozpatrzenie skargi polityka na decyzję sądu w Rosji. Trybunał powołał się na punkt w swoim regulaminie, który daje mu prawo żądania od stron postępowania podjęcia tymczasowych działań niezbędnych do odpowiedniego rozpatrzenia skargi. W szczególności ETPC może tego zażądać, jeśli uznaje, że istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby, która składa skargę.