Współpraca służb siłowych będzie się odbywać na podstawie wniosku strony zainteresowanej albo z inicjatywy strony drugiej, jeśli ta uzna, że takie wsparcie jest niezbędne. Rosgwardia i MSW Białorusi mają także zapewniać wspólną kontrolę nad obrotem bronią - relacjonuje rosyjska "Nowaja Gazieta", powołując się na tekst umowy.

Oprócz tego resorty obu krajów będą rozwijać kontakty sportowe i kulturalne. Mają też pomagać sobie w kwestii leczenia funkcjonariuszy w sanatoriach i uzdrowiskach.

Po wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu br. i fali protestów przeciwko reelekcji Alaksandra Łukaszenki prezydent Rosji Władimir Putin na prośbę Łukaszenki zalecił sformowanie rezerwy spośród funkcjonariuszy rosyjskich organów ochrony prawa, która w razie konieczności miała być wysłana na Białoruś. Do jej wysłania nie doszło; we wrześniu Rosja poinformowała, iż siły te wróciły na miejsca stałej dyslokacji.