Prawie 900 studentów z Białorusi otrzymało stypendia NAWA na kształcenie się na polskich uczelniach w ramach działania wspierającego Białorusinów "Solidarni ze studentami" – poinformowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) i Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyłoniły stypendystów działania "Solidarni ze studentami". W piątek poinformowano, że prawie 900 obywateli Białorusi będzie kształciło się na 73 polskich uczelniach ze wsparciem stypendiami NAWA.

Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska zwróciła uwagę, że studenci mogą liczyć nie tylko na wsparcie materialne.

"Planujemy przygotowanie wykładów i spotkań online dla stypendystów na temat m.in. rozwoju kariery naukowej w Polsce, zasad i procedur legalizacji pobytu, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych" – poinformowała dr Żebrowska, cytowana w komunikacie na stronie agencji.

Studenci z Białorusi sami wybierali uczelnie i kierunki studiów, na których chcieli podjąć kształcenie. Najwięcej stypendystów będzie studiować na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, w Szkole Głównej Handlowej, na Politechnice Białostockiej i na Uniwersytecie w Białymstoku. Najchętniej wybierane przez stypendystów kierunki to: zarządzanie, informatyka, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, logistyka oraz kierunek lekarski.

"Uczelnie solidarnie zaoferowały możliwość studiowania w Polsce młodym Białorusinom, którzy ze względu na sytuację w ich kraju, mogliby stracić szansę na otrzymanie wyższego wykształcenia" – powiedział przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Zwrócił uwagę, że polskie szkoły wyższe od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród białoruskiej młodzieży. Białorusini są drugą po obywatelach Ukrainy największą grupą studentów zagranicznych w Polsce.

Budżet działania "Solidarni ze studentami" wynosi ok. 11 mln zł. Studenci otrzymywać będą comiesięczne stypendium, płatne przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021. Wysokość stypendium uzależniona jest od cyklu studiów, na którym kształci się stypendysta i wynosi 1250 zł (studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) i 1500 zł (studenci studiów II stopnia). Stypendyści studiujący na uczelniach publicznych decyzją dyrektora NAWA otrzymają również zwolnienie z opłat za kształcenie.

"Solidarni ze studentami" to jedno z trzech działań realizowanych przez NAWA wraz z KRASP na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach rządowej inicjatywy "Solidarni z Białorusią". Pozostałe dwa działania to: "Solidarni z naukowcami" (celem działania jest umożliwienie ok. 20 białoruskim naukowcom przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki) oraz "Solidarni z nauczycielami" (w ramach tego działania 15 nauczycieli z Białorusi bierze udział w Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim).

W październiku i listopadzie tego roku NAWA zorganizowała kurs języka polskiego online dla ponad pięciuset studentów z Białorusi, którzy studiują lub planują studia w Polsce i którym język polski będzie potrzebny w trakcie studiów lub w pracy.

W sumie wsparcie w ramach działań NAWA otrzymało ponad 1,1 tys. osób. Łączny budżet działań wynosi ok. 14 mln zł.