Od sierpnia wojsko rozpocznie nową operację na granicy, która potrwa do czasu ukonstytuowania się Komponentu Ochrony Pogranicza (KOP), mającego liczyć 17 tysięcy żołnierzy. Z tego 8 tysięcy będzie służyć przez pół roku na granicy, a 9 tysięcy wojskowych będzie w odwodzie gotowych do działania w ciągu 48 godzin. Takie informacje przekazali przedstawiciele MON oraz szef Sztabu Generalnego WP podczas konferencji prasowej i posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Program Tarcza Wschód, przyjęty 10 czerwca przez Radę Ministrów w formie uchwały nr 58, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Jego celem jest odstraszanie przeciwników poprzez budowę infrastruktury i zdolności obronnych, które mają zapobiec atakom na terytorium Polski. „Tarcza Wschód ma pozwolić na odepchnięcie wroga, niedopuszczenie go na terytorium Polski” – mówił Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w MON.

Międzynarodowa Współpraca i Finansowanie

Projekt Tarcza Wschód stał się de facto projektem europejskim. Trwają rozmowy z partnerami z państw bałtyckich i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie ewentualnego finansowania części projektu. Program obejmuje również Litwę, Łotwę i Estonię, co czyni go największym tego typu przedsięwzięciem od II wojny światowej w Europie. Polska planuje przeznaczyć na zabezpieczenie swojej granicy z Rosją i Białorusią około 10 miliardów złotych, podczas gdy Litwa zamierza wydać 300 milionów euro na ochronę swojej 600 km granicy z Białorusią. Pierwszy etap programu, który ma ruszyć w 2025 roku, będzie kosztować 500 milionów złotych.

Nowoczesne fortyfikacje i infrastruktura

Korzystając z doświadczeń Korei Południowej, Finlandii i państw bałtyckich, trwają prace projektowe i rekonesans terenowy. W budowę infrastruktury zaangażowane będą polskie firmy, które będą musiały wygrać przetargi. Budową zajmie się również batalion remontu lotnisk z Jarocina, który zostanie powiększony do wielkości brygady trójbatalionowej. Planowany jest zakup dwóch amerykańskich maszyn typu Ultimate Building Machine (UBM) do szybkiego budowania fortyfikacji. Nowe schrony, magazyny i bunkry będą odbierane i obsadzane przez pododdziały regularnych sił zbrojnych do czasu przejęcia ich przez KOP.

Operacja Bezpieczne Podlasie

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła podkreślił, że celem jest, by w 2028 roku infrastruktura Tarczy Wschód zafunkcjonowała w pełni. „Operatorem, czyli fizycznym użytkownikiem dbającym o jej eksploatację, ma być Komponent Ochrony Pogranicza” – mówił. Operacja Bezpieczne Podlasie, rozpoczynająca się 1 sierpnia, połączy operacje Gryf i Rengaw, wzmacniając wsparcie dla Straży Granicznej i zdolności reakcji na zagrożenia ze strony Białorusi i Rosji.

W ramach tej operacji liczba żołnierzy na granicy z Białorusią wzrośnie z 6 tysięcy do 17 tysięcy. Żołnierze z doświadczeniem w misjach będą kierowani do służby na granicy, a dyżury będą pełnić kolejne dywizje, począwszy od 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Modernizacja Wyposażenia wojska

Wiceszef MON Paweł Bejda poinformował, że rozpoczęto działania w celu pozyskania 150 opancerzonych pojazdów wojskowych, które będą służyć na granicy. Dodatkowo na granicę trafiło już 7200 kamizelek kuloodpornych oraz 150 strzelb gładkolufowych. Lista sprzętu wkrótce powiększy się o nowoczesne hełmy i sprzęt noktowizyjny.

Poprawie ma ulec dostęp do informacji z rozpoznania satelitarnego oraz zastosowanie sensorów stacjonarnych i na dronach. Podczas posiedzenia w Sejmie, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek zwrócił uwagę na nieskuteczność dotychczasowej zapory oraz brak współpracy różnych formacji mundurowych. Wzmocnienie tej zapory przewidziano jeszcze w tym roku.

Wydatki obronne w przyszłym roku mają zwiększyć się o około 10 proc., co ma zapewnić dalszy rozwój i modernizację polskich sił zbrojnych w ramach programu Tarcza Wschód.