Dla tych abiturientów, którym nie udało się zdać, przewidziano egzamin poprawkowy. Zgodnie z harmonogramem odbędzie się on w sierpniu. Kiedy poznamy wyniki poprawek? Kiedy zdający w sierpniowej sesji poprawkowej otrzymają świadectwa maturalne?

Matura 2024 – pierwsze wyniki

Podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) wyniki wskazują, że zdaną maturą może się pochwalić nieco ponad 84 proc. abiturientów. Z informacji przekazanych przez CKE wynika, że do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Z podanych przez CKE wynika, że nie wszyscy zdali maturę. Dla tych, którzy nie mieli szczęścia, przewidziano sesję poprawkową.

ikona lupy />
Pierwsze wyniki wskazują, że zdaną maturą może się pochwalić nieco ponad 84 proc. abiturientów. / Forsal.pl / Patryk Koch

Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej bądź pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów poprawkowych?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września 2024 r. Co istotne, w tym terminie CKE ma także opublikować pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym, który przypadł w czerwcu oraz w terminie poprawkowym, czyli w sierpniu.

Matura 2024 – wydanie świadectw maturalnych

Abiturienci zdający w sierpniowej sesji poprawkowej świadectwa i aneksy otrzymają dopiero we wrześniu. Określony przez CKE termin wydania tych dokumentów to 10 września 2024 r.