Podane przez CKE oficjalne wyniki egzaminów maturalnych wskazują, że zdaną maturą może się pochwalić nieco ponad 84 proc. abiturientów. Dla tych maturzystów, którzy nie mieli szczęścia przewidziano sesję poprawkową. Odbędzie się ona w sierpniu. CKE podała harmonogram egzaminów poprawkowych. Jak on wygląda?

Matura 2024 – wyniki egzaminów maturalnych

We wtorek, 9 lipca 2024 r., wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych zostały zamieszczone na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Podane przez CKE dane wskazują, że zdaną maturą może się pochwalić nieco ponad 84 proc. abiturientów.

ikona lupy />
Zdaną maturą może się w tym roku pochwalić nieco ponad 84 proc. abiturientów. / Forsal.pl / Patryk Koch

"Gratulujemy maturzystom! Gratulujemy nauczycielom, dyrektorom szkół i rodzicom! Życzymy mądrych i udanych wyborów szkół wyższych albo innych wyborów życiowych, które doprowadzą do sukcesu!" – czytamy w opublikowanym przez CKE poście na profilu X.

Kiedy można poprawić maturę?

Dla tych maturzystów, którzy nie mieli szczęścia, przewidziano sesję poprawkową. W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej bądź pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Odbędzie się on w sierpniu.

Matura 2024. Harmonogram egzaminów poprawkowych

Przewidziany przez CKE harmonogram poprawek dla zdających egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015 jest taki sam. Absolwentów wszystkich typów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mogą podejść do sesji poprawkowej. Harmonogram egzaminów poprawkowych jest następujący:

  • część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00,
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów poprawkowych?

Jak podaje CKE, wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września 2024 r. Tego dnia także będą mogli odebraćświadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach egzaminów. W tym terminie CKE ma również w planach opublikować wyniki wszystkich tegorocznych matur. Będą one uwzględniać zarówno majową i czerwcową sesję główną, jak i sierpniowe poprawki.