Niektóre gminy w Polsce umożliwiają mieszkańcom korzystanie z programów osłonowych. Pozwalają one zaoszczędzić ich mieszkańcom na opłatach za wywóz śmieci.

Opłaty za śmieci. Kto ustala zniżki?

Wiele gmin w Polsce decyduje się na wsparcie finansowe mieszkańców o najniższych dochodach, oferując im zniżki na wywóz śmieci. Kwestię opłat za śmieci reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jednak te przepisy to jedynie sugestia, ponieważ samorządy mogą oprzeć na nich swoje ustalenia dot. opłat, ale nie muszą.

Gminy mogą samodzielnie tworzyć programy osłonowe wspierające finansowo swoich mieszkańców. O tym, jakie programy wsparcia obowiązują w naszej gminie, najlepiej zapytać w urzędzie odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania. Wówczas otrzymamy potrzebne informacje, do jakich zniżek jesteśmy uprawnieni.

Ceny za wywóz śmieci w Warszawie

Aktualne ceny za wywóz śmieci w Warszawie to 107 zł w zabudowie rodzinnej i 85 zł w zabudowie lokalowej. Od 1 października 2024 r. będą obniżone - 91 zł w zabudowie rodzinnej (mniej o 15 proc.) oraz 60 zł w zabudowie wielolokalowej (mniej o 30 proc.). We Wrocławiu cena na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość to 28 zł, a w Krakowie 27 zł.

Zniżki na wywóz śmieci daje Karta Dużej Rodziny (KDR)

Niektóre gminy obniżają opłatę za wywóz śmieci posiadaczom Karty Dużej Rodziny (KDR). Na takie wsparcie większych rodzin zdecydowały się m.in. Kraków, Katowice i Warszawa.

Źródło: RadioZet