Lewica złoży w Senacie poprawki do nowelizacji ustawy o prawie autorskim, nakładające na big-techy wykorzystujące treści wydawców i dziennikarzy obowiązek dzielenia z tymi podmiotami zyskami z reklam, potwierdził wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

"Według mnie, obowiązkiem państwa jest doprowadzić do sytuacji równych szans, w której dziennikarze i wydawcy dostają pieniądze za to, że ktoś udostępnia ich teksty" - powiedział Gawkowski w Radiu Zet.

"Moje stanowisko w tej sprawie nie jest w żaden sposób nieznane, bo ja to mówiłem już wiele tygodni temu i wiele miesięcy temu. Moje i nasze Lewicy stanowisko jest również znane. I podczas prac nad ustawą też je wyrażaliśmy" - dodał.

Gawkowski o odrzuconych przez Sejm poprawkach Lewicy

Odnosząc się do uwagi, że poprawki Lewicy zgłoszone w Sejmie do tej noweli zostały odrzucone, Gawkowski powiedział: "Ale to nie jest tak, że jesteśmy partnerem, który o wszystkim decyduje".

W jego ocenie, zgłaszane przez Lewicę poprawki powinny zostać wprowadzone do tej ustawy, a nie stanowić ewentualnie przedmiot kolejnej inicjatywy ustawodawczej. Uważa, że nieprzyjęcie poprawek Lewicy podczas prac sejmowych "to jest błąd, który będzie też kosztował taką opinię o Polsce, że mocno nie potrafi przeciwstawić się big-techom".