Śledztwo dotyczące nabycia i wykorzystania przez Prokuraturę Krajową oprogramowania szpiegowskiego Hermes obejmuje trzy wątki - poinformowała w piątek pełniąca funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach.

Śledztwo w sprawie zakupu oprogramowania Hermes

Jak przekazała prok. Dorota Sokołowska-Mach zakresem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie objęte są trzy wątki związane z zawarciem umowy na dostawę oraz z wykorzystanie tego oprogramowania przez Prokuraturę Krajową.

Chodzi o wątek dotyczący ewentualnej niegospodarności, tj. podejrzenia nieuzasadnionego i dokonanego z naruszeniem obowiązujących procedur wydatkowania środków publicznych. Okoliczności związane z podjęciem decyzji o zakupie oprogramowania, wyłonieniem dostawcy oraz przyjęciem określonej procedury zakupowej weryfikowane są pod kątem legalności, celowości i rzetelności.

"W ramach wątku dotyczącego sposobu wykorzystania oprogramowania Hermes weryfikowane są okoliczności związane z jego rzeczywistą funkcjonalnością, w tym informacje wskazujące na podejrzenie jego wykorzystania z pominięciem procedur dotyczących zlecenia i opracowywania analiz przez właściwą komórkę organizacyjną tej instytucji oraz realizowania takich analiz poza zakresem ustawowych zadań prokuratury" - wyjaśniła prok. Sokołowska-Mach.

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa związanych z Hermesem

Podkreśliła, że w zakresie trzeciego wątku śledztwa analizowane są okoliczności związane z instalacją, obsługą i serwisowaniem oprogramowania z perspektywy ewentualnego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego PK i przetwarzanych w niej danych informatycznych.

"Do chwili obecnej w toku postępowania przygotowawczego wykonano szereg czynności procesowych zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy" - poinformowała prok. Sokołowska-Mach.

Proces zabezpieczenia dowodów w ramach śledztwa

Zaznaczyła, że przy udziale biegłych zabezpieczono urządzenia infrastruktury informatycznej, korespondencję elektroniczną oraz komputery stacjonarne i przenośne pracowników Prokuratury Krajowej zaangażowanych w procedurę zakupową oraz późniejszą pracę z wykorzystaniem systemu Hermes.

Prok. Sokołowska-Mach wskazała też, że zabezpieczono oraz poddano oględzinom dokumentację, a także przesłuchano w charakterze świadków kilkanaście osób mających istotne informacje, co do okoliczności zakupu i wykorzystania oprogramowania Hermes.

Współpraca z biegłymi z ABW w celu uzyskania specjalistycznych opinii

"Z uwagi na wielowątkową i skomplikowaną materię śledztwa, tak w aspekcie dokumentacyjnym, analitycznym, jak i technicznym, celem uzyskania informacji w kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu informatyki z Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie" - podała prokurator.

Ujawnienie zakupu systemu Hermes przez Prokuraturę Krajową

Na początku marca "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Prokuratura Krajowa wiosną 2021 r. kupiła specjalistyczny system szpiegowski Hermes, którego oprogramowanie miało być jeszcze bardziej zaawansowane niż Pegasusa.

Rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak odnosząc się do tej publikacji przekazała wówczas w oświadczeniu, że system ten umożliwia pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z szeregu dostępnych źródeł (m.in. informacji z portali społecznościowych, stron internetowych, danych zamieszczanych na forach internetowych oraz ujawnianych w publikowanych bazach danych).

"Wskazane, zaawansowane oprogramowanie analityczne miało służyć prowadzeniu w Prokuraturze Krajowej szczegółowych własnych opracowań, jak i tych realizowanych na wniosek jednostek podległych" - wyjaśniła wtedy prok. Adamiak

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dotyczące przekroczenia uprawnień

Również w marcu Prokuratura Regionalna w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w okresie od nieustalonego dnia w 2020 r. do 1 lutego 2023 r. w Warszawie. Dotyczy ono funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi, w związku z oceną zasadności przeprowadzenia zakupu oraz trybem nabycia przez PK oprogramowania Hermes.

Mieli oni działać na szkodę interesu publicznego oraz wyrządzić Skarbowi Państwa szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 12 mln zł.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

akuz/ jann/