Rząd przyjął propozycję wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie co najmniej 106,78% w 2025 r., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78% w 2025 r. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.

"Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78% w 2025 r." - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025

Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78%. Przy takim wskaźniku, prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.