Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,7 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 4,1 proc., podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności.

"W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Produkt Krajowy Brutto wzrośnie realnie z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku. Założenia projektu budżetu zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego" - czytamy w komunikacie.

Wzrost PKB i spadająca inflacja w 2025

"W przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym. Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO" - czytamy dalej.

Wzrost oszczędności gospodarstw domowych w 2025

Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności. W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6% (z 3,5% w 2024 roku), podano także.

Wzrost dynamiki inwestycji w 2025

"W 2025 roku nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji - zarówno prywatnych, jak i publicznych. Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2%.

Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność" - napisano w materiale.

Eksport przyśpieszy, import wzrośnie w 2025

"W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6% (z 3,7% w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5% (z 4,8% w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych" - czytamy dalej.

W 2025 roku inflacja wyniesie średnio 4,1% (5,2% w 2024 roku), podano też w informacji.