Tylko do 29 maja można złożyć aplikację do Leadership Academy for Poland (LAP), światowej klasy programu edukacyjnego realizowanego przez Center for Leadership. W ramach programu co roku ok. 40 uczestników z sektorów biznesu, NGO, administracji publicznej, kultury, sportu, start-upów rozwija swoje umiejętności dobrego przywództwa, by zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. LAP wykorzystuje najnowsze metody nauczania, a zajęcia prowadzone są przez wybitnych edukatorów z renomowanych uczelni takich jak Harvard, Oxford, czy Columbia University.

LAP to 5-miesięczny, intensywny program edukacyjny prowadzony przez światowej klasy edukatorów. Skierowany jest do osób posiadających znaczne, 10-20 letnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji, zespołów, inicjatyw – zarówno w biznesie, jaki i sektorze publicznym, pozarządowym, nauce, kulturze, mediach czy sporcie.

Zgodnie z założeniami twórców, program stanowi transformacyjne doświadczenie, które zbudowane jest na metodologii Leadership 3D: people, system oraz self, co pozwala lepiej poznać siebie, organizacje i struktury oraz zrozumieć motywacje swoje i innych.

Ukończenie Leadership Academy for Poland daje dostęp do unikatowej sieci absolwentów Alumni Network oraz ciągłego wsparcia na wiele lat po programie – czy to w formie projektów z edukatorami z całego świata czy regularnych spotkań w autorskim formacie NEST i narzędzi konsultacyjnych Peer-to-Peer, które pozwalają rozwijać kompetencje i relacje po zakończeniu programu i realizować wspólne inicjatywy. Uczestników łączy potrzeba rozwoju oraz wspólnego, pozytywnego wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. Ponadto po ukończeniu programu uczestnicy zyskują dostęp do Advanced Management Program (AMP) realizowanego w Polsce przez Center for Leadership.

„LAP to Harvard w Polsce. Wspieramy zawodowy i osobisty rozwój uczestników. Te dwa elementy muszą iść ze sobą w parze, ponieważ każdy z nas pełni w życiu różne role. Liderzy w dzisiejszych czasach mają przed sobą trudne zadania. Mierząc się z ciągłą presją i nieustanną zmianą, muszą wiedzieć jak sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Tego właśnie uczymy w LAP,” komentuje prof. Cezary Wójcik, założyciel i dyrektor Center for Leadership.

Program zbudowany jest na trzech filarach: people (jak przewodzić ludziom w organizacjach), system (jak zarządzać złożonymi systemami), self (jak rozwijać samego siebie). Zajęcia są wysoce interaktywne, zbudowany w oparciu o autorskie metody nauczania. Center for Leadership oferuje wybranym uczestnikom programu LAP tzw. fellowships, czyli stypendia, ufundowane przez partnerów i sponsorów organizacji.

“Każda osoba prowadząca własną firmę lub piastująca wyższe, kierownicze stanowiska powinna regularnie stawiać na własny rozwój. To właśnie konfrontacja z innym punktem widzenia oraz poznanie doświadczeń innych osób wpływa na poszerzenie naszej perspektywy. Dlatego niezmiernie ważne jest dla nas wspieranie programu LAP, który umożliwia naszym pracownikom nieustający rozwój”, dodaje Katarzyna Podgórna, partnerka PwC Polska, członkini zarządu ds. kapitału ludzkiego.

Jak aplikować?

Pierwszy etap naboru polega na złożeniu aplikacji, na której wypełnienie warto zarezerwować od 2 do 3 godzin. Następnie formularze są oceniane, a kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy stopień rekrutacji, otrzymują zaproszenie do drugiego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Ostateczne wyniki ogłaszane są bezpośrednio wybranym kandydatkom i kandydatom.

Kogo poszukujemy?

Jednym z założeń LAP jest różnorodność. Kandydatki i kandydaci reprezentują szerokie środowiska społeczne i polityczne, oraz pochodzą z wielu sektorów, od biznesu, przez NGO, administrację publiczną, kulturę. To ważne dla założycieli, by w społeczności LAP reprezentowane były poglądy wszystkich Polaków, dlatego do rekrutacji są zapraszane przedstawicielki i przedstawiciele świata sportu, startupów, kultury, administracji publicznej, mediów, edukacji, ale też szefowie organizacji, członkowie zarządów, managerowie przygotowujący się do przejęcia wyższych stanowisk czy osoby, które na swoim koncie mają już znaczące osiągnięcia, ale wciąż mają apetyt na więcej.

Program Leadership Academy for Poland (LAP) realizowany jest przez organizację Center for Leadership, która poprzez edukację działa na rzecz rozwoju dobrego przywództwa dla Polski. Jej przedstawiciele wierzą, że poprzez edukację można zmieniać rzeczywistość na lepszą, dlatego angażują osoby, które są gotowe do wspólnego działania i mogą mieć największy wpływ na otoczenie. Organizacja buduje środowisko skupione wokół idei rozwijania edukacji i nauki oraz stworzenia w przyszłości światowej klasy uniwersytetu w Polsce.