Likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 1 stycznia 2025 roku oraz powołanie w ramach policji Centralnego Biura Zwalczania Korupcji przewiduje projekt ustawy opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Planowana likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Chodzi o projektu ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zmianie niektórych innych ustaw. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektowanej regulacji, wielość postulatów likwidacji CBA, która jest proporcjonalna do wielości ujawnianych sygnałów co do nieprawidłowości w zakresie stosowania przez CBA metod i technik operacyjnych, wymusza podjęcie radykalnych kroków.

"Reforma pozwoli przy tym ograniczyć liczbę polskich służb specjalnych wyposażonych w instrumenty umożliwiające ingerencję w prawa i swobody obywatelskie m.in. poprzez wykorzystywanie niejawnego oprogramowania inwigilacyjnego" - napisano w uzasadnieniu.

Autorzy regulacji zaznaczyli, że podstawowym założeniem proponowanych zmian jest likwidacja CBA i przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje. "Zadania obecnie realizowane przez CBA zostaną przekazane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Policji" - napisali autorzy projektu. W ramach policji zostanie utworzone Centralne Biuro Zwalczania Korupcji.

Planowane wejście w życie ustawy to 1 stycznia 2025 r.

Umowa koalicyjna zapowiada przekazanie kompetencji CBA do innych służb

10 listopada 2023 r. liderzy PO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy parafowali umowę koalicyjną. W umowie zapisano, że CBA zostanie zlikwidowane, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ ral/