Premier rozwiązał międzyresortowy zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości - wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego w Monitorze Polskim. Międzyresortowy zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości powołał w maju 2021 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Do zadań zespołu należało m.in. opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości, przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych.

Zarządzenie Morawieckiego

Międzyresortowy zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości powołał w maju 2021 roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Z opublikowanego wtedy zarządzenia wynikało, że w skład zespołu mieli wchodzić przedstawiciele m.in.: ministra finansów, ds. gospodarki, UOKiK oraz KNF. Na prawach członka w zespole mieli zasiadać też przedstawiciele prezesów: NBP, BGK, GPW oraz PFR.

Zgodnie z zarządzeniem przewodniczący zespołu w charakterze doradców miał również zaprosić innych przedstawicieli administracji rządowej, organizacji czy ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań zespołu.