Sztuczna inteligencja pojawia się już w wielu miejscach. Wykorzystywana jest nie tylko przez profesjonalistów, ale także w zwykłych domach. Służy nam pomocą i jest w stanie dużo szybciej i dokładniej przeanalizować dane nawet medyczne i zaproponować rozwiązania w czasie dużo krótszym niż człowiek. Jak zawsze przy nowych rozwiązaniach nasuwają się pytania.

Czy sztuczna inteligencja jest bezpieczna?

Jednym z najważniejszych pytań jest to, czy sztuczna inteligencja sprawia, że nasze życie staje się bezpieczniejsze. Sztuczna inteligencja może pomagać w monitorowaniu bezpieczeństwa w różnych miejscach, na przykład na lotniskach. Dzięki kamerom i specjalnym programom, sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznawać twarze, wykrywać niebezpieczne zachowania i alarmować odpowiednie służby. Pomaga również w medycynie w porównywaniu zdjęć i diagnozowaniu i w wielu innych miejscach gdzie działa szybciej, i bardziej dokładnie. Przykładów, które potwierdzają jej użyteczność w poprawę bezpieczeństwa jest bardzo dużo, mogę stwierdzić jednoznacznie, że będzie i już jest bardziej bezpiecznie dzięki SI.

ikona lupy />
nieznane
Czy sztuczna inteligencja może być niebezpieczna?

Oczywiście, jak każda technologia, sztuczna inteligencja też może być używana w nieodpowiedni sposób. Dlatego ważne jest, aby ludzie, którzy tworzą te systemy, dbali o ich bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Na nasze szczęście pracuje nad tym wielu specjalistów, którzy starają się nad tym zapanować.

Według mnie jest to dobra rzecz, która pomaga w życiu codziennym, ale tylko jeżeli intencje użytkownika będą dobre. Żeby używanie sztucznej inteligencji było bezpieczne będzie potrzebne wiele zmian w prawie i metodach nadzoru nad komputerami.

Teraz zapytajmy samej sztucznej inteligencji, co myśli na ten temat, przygotowałem dla niej trzy pytania.

1. Czy wykorzystanie SI jest bezpieczne w codziennym życiu?

ChatGPT: Sztuczna inteligencja (SI) może być bezpieczna do używania w codziennym życiu, pod warunkiem, że jest odpowiednio zaprojektowana, wdrożona i monitorowana. Systemy SI, takie jak asystenci głosowi czy algorytmy rekomendacyjne, są szeroko stosowane i mogą znacznie ułatwić nasze życie. Jednak ważne jest, aby pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, takich jak prywatność danych czy możliwość nadużyć. Dlatego kluczowe jest, aby firmy i instytucje pracujące z SI przestrzegały surowych standardów bezpieczeństwa i etyki.

2. Jakie widzisz niebezpieczeństwo z wykorzystywania SI?

ChatGPT: Największe zagrożenia związane z wykorzystaniem SI to naruszenie prywatności, dyskryminacja i uprzedzenia, oraz potencjalne nadużycia. Systemy SI często przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, co stwarza ryzyko wycieków i nieautoryzowanego dostępu. Ponadto, jeśli algorytmy są trenowane na stronniczych danych, mogą one podejmować dyskryminacyjne decyzje. Istnieje również ryzyko, że SI może być wykorzystywana do celów złośliwych, takich jak cyberataki czy manipulacja informacjami.

3. Skoro też dostrzegasz ryzyka, jak według Ciebie można je zminimalizować?

ChatGPT: Minimalizacja ryzyka związanego z SI wymaga wielopłaszczyznowego podejścia. Przede wszystkim, ważne jest, aby projektować systemy SI z myślą o bezpieczeństwie i etyce od samego początku. Należy również regularnie audytować i monitorować działanie tych systemów, aby szybko wykrywać i korygować potencjalne problemy. Transparentność w działaniu algorytmów oraz odpowiednie regulacje prawne mogą również pomóc w minimalizacji ryzyka. Edukacja użytkowników na temat świadomego korzystania z technologii SI jest kolejnym kluczowym elementem.

Po tych kilku pytaniach dostrzegłem, że ja i SI mamy podobne spojrzenie na bezpieczne wykorzystanie technologii SI.

Technologia SI to wiele nowych możliwości zwiększenia bezpieczeństwa, ale wymaga to dużego nadzoru i rozwagi w wykorzystaniu tych możliwości.

Jak wszystko co nowe – musimy się do tego dobrze przygotować i nauczyć mądrze korzystać. ©℗

Rysunki wykonali:

Aleksandra Chinowska, 5 lat

Zosia Kasprowicz, 6 lat

Alex Grotkiewicz, 8 lat

Ala Lankosz, 10 lat

ikona lupy />
nieznane
ikona lupy />
nieznane