Należy wypowiedzieć traktat ottawski, by polskie przedsiębiorstwa mogły rozpocząć badania nad nowymi modelami min przeciwpiechotnych - głosi projekt ustawy złożony w Sejmie przez posłów Konfederacji. Według autorów projektu zobowiązania wynikające z konwencji są "sprzeczne z polskim interesem narodowym".

Wniosek o wypowiedzenie Konwencji Ottawskiej przez posłów Konfederacji

Projekt ustawy - o wypowiedzeniu Konwencji Ottawskiej o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. - trafił do Sejmu w ubiegły czwartek. Został wniesiony do izby przez posłów Konfederacji.

"Traktat Ottawski należy wypowiedzieć możliwie szybko, aby możliwie szybko polskie przedsiębiorstwa i jednostki badawcze mogły rozpocząć badania nad nowymi modelami min przeciwpiechotnych" - podkreślono w projekcie.

Stanowisko Konfederacji w kwestii wypowiedzenia Konwencji Ottawskiej

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo - uzasadniając potrzebę wypowiedzenia konwencji - wskazywał we wpisie na platformie X m.in., że "światowe mocarstwa, w tym USA i Rosja, nie przystąpiły do tej konwencji i nie ma żadnego powodu, by Polska wychodziła przed szereg". "Nasze bezpieczeństwo to priorytet" - dodał.

W uzasadnieniu do projektu czytamy również m.in. m.in. że "utrzymywanie w polskim porządku prawnym zobowiązań wynikających z omawianej konwencji jest sprzeczne z polskim interesem narodowym”. Według autorów propozycji "argumenty natury moralnej stojące u podstaw omawianej konwencji nie są ufundowane na solidnych podstawach". Posłowie Konfederacji zauważyli również, że z min przeciwpiechotnych korzysta Federacja Rosyjska w toczącej się obecnie wojnie w Ukrainie.

Różne podejścia polityczne odnośnie przestrzegania Traktatu Ottawskiego

Na konieczność wycofania się Polski z tego traktatu wskazywał również w ubiegły poniedziałek na konferencji prasowej w Usnarzu Górnym (woj. podlaskie) b. premier Mateusz Morawiecki. Pytany o ten pomysł premier Donald Tusk podkreślał: "Nie przewidujemy zaminowania granicy i nie przewidujemy polskiej inicjatywy, jeśli chodzi o zmianę prawa międzynarodowego w tej kwestii". (PAP)

Podstawowe informacje o Traktacie Ottawskim z 1997 r.

Traktat ottawski przyjęty został w 1997 r., zawiera całkowity zakaz używania min przeciwpiechotnych, prac nad nimi i ich produkcji. (PAP)

agg/ sdd/