Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek powiedział na Uniwersytecie Zielonogórskim, że celem, do którego dąży ministerstwo jest "jakość kształcenia na wyższych uczelniach, a nie ilość". Zaznaczył, że część ośrodków akademickich czeka konsolidacja. Kolejnym ważnym problemem są akademiki. Minister podkreślił, że od lat nie dbano o akademiki, ich remonty czy budowanie nowych.

Minister odwiedza ośrodki akademickie w związku z konsultacjami dotyczącymi zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. "Przed nami dużo problemów związanych z uczelniami wyższymi. Już wiemy, że część ośrodków akademickich czeka konsolidacja w związku ze spadającą liczbą studentów w Polsce" – powiedział minister Wieczorek. Zwrócił uwagę, że sytuacja ta nie dotyczy jednak woj. lubuskiego; przykładem jest Zielona Góra, w której działa jedna uczelnia wyższa - Uniwersytet Zielonogórski.

Wieczorek o jakości kształcenia akademickiego

"Stawiamy na jakość kształcenia, a nie na ilość. To główny kierunek ministerstwa" – powiedział minister Wieczorek. Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby uczelnie w danym mieście tworząc kierunki nie powielały tych samych.

Wieczorek o budowie i remontach akademików studenckich

Kolejnym ważnym problemem jest baza w akademikach. Minister podkreślił, że od lat nie dbano o akademiki, ich remonty czy budowanie nowych. W kraju jest około 100 tys. miejsc w akademikach. Minister nauki podał, że z tego 30 tys. miejsc nie nadaje się do zamieszkania. "Liczba miejsc dla studentów znacznie odbiega od średniej w Europie" – zwrócił uwagę minister Wieczorek.

Minister nauki zapowiedział prace nad ustawą pozwalającą właśnie na remonty oraz budowę nowych akademików. "Chcemy tworzyć godne warunku do nauki oraz mieszkania dla studentów" – mówił.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego o mniejszej liczbie studentów

Prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwracał uwagę na spadek liczby studentów. "Każda uczelnia w kraju musi się przygotować na mniejszą liczbę studentów. Uczelnie nie powinny rywalizować ze sobą, tylko współpracować - oferując różne atrakcyjne kierunki nauczania bez ich powielania" – mówił prof. Strzyżewski.

Kierunek medyczny na Uniwersytecie Zielonogórskim

Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński jako dobry przykład rozwoju szkolnictwa wyższego podał nowy kierunek medyczny na Uniwersytecie Zielonogórskim. "Każdego roku od jego uruchomienia studenci medycyny osiągają doskonałe wyniki w skali kraju" - zauważył. Nowym kierunkiem na UZ jest również prawo, które każdego roku przyciąga studentów do Zielonej Góry.