W Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników rządu. Na liście jest 29 stanowisk - to między innymi pełnomocnicy ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, Leśnictwa i Łowiectwa, ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zniesienie części pełnomocników rządu zapowiadał na początku kwietnia Maciej Berek. "Wśród likwidowanych urzędów mój faworyt to Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Dodajmy, że niezależnie od niego funkcjonowali: - Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej; - Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki; - Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży" - informował w serwisie X członek Rady Ministrów.

Skąd ta zmiana? Jak czytamy w uzasadnieniu, przeważył brak uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu stanowisk.

Wśród zniesionych stanowisk znaleźli się następujący pełnomocnicy:

 • Pełnomocnik Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw infrastruktury sportowej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw praw człowieka;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Inicjatywy Trójmorza;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Działalności Edukacyjnej oraz Analizowania Sposobu Realizacji Misji Publicznej w Środkach Masowego Przekazu;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw ekonomii społecznej;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939–1945;
 • Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Jak podaje Maciej Berek, wszystkie istotne zadania dotychczasowych pełnomocników będą dalej realizowane, ale "po prostu przez właściwych ministrów" - podał członek RM w serwisie X.

Rozporządzenie z 16 maja 2024 roku, opublikowane 20 maja zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska i wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.