We wtorek, 21 maja 2024 r., rząd zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Czym jeszcze zajmą się ministrowie podczas wtorkowego spotkania? Jaki jest harmonogram najbliższego posiedzenia rządu?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że kolejne posiedzenie rządu odbędzie się, już tradycyjnie, w najbliższy wtorek. Będzie to już trzecie majowe posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie zbiorą się we wtorek, 21 maja 2024 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Czym zajmie się rząd na najbliższym posiedzeniu?

Jak wynika z przedstawionego na oficjalnej rządowej witrynie, harmonogramu wtorkowego spotkania, ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Konieczność nowelizacji wynika z obowiązku wdrożenia do prawodawstwa polskiego unijnej dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Proponowane rozwiązanie, jak czytamy w informacji dotyczącej implementacji, "unowocześnia i wzmacnia mechanizmy ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Umożliwia upoważnionym podmiotom działającym na rzecz ochrony konsumentów, wyznaczonym przez państwa członkowskie UE, występowanie z powództwami przedstawicielskimi, czyli powództwami wytaczanymi w imieniu konsumentów w celu doprowadzenia do zaprzestania stosowania przez przedsiębiorcę szkodliwej praktyki lub w celu zastosowania środka naprawczego w związku z jej stosowaniem".

Zapowiedź ministra Siemoniaka

Podczas planowanego na 21 maja posiedzenia rządu, ministrowie mieliby zająć się także projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Poinformował o tym, już 10 maja w poście na platformie X, Tomasz Siemoniak, nowy szef MSWiA.

Relacjonując, posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, które odbyło się właśnie wspomnianego 10 maja, minister Siemoniak zdradził, że "Kolegium przyjęło do wiadomości założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, których intencją jest wyeliminowanie niekonstytucyjnych zapisów i szybkie powołanie komisji pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Planowane jest przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 21 maja br. i skierowanie na najbliższe posiedzenie Sejmu" – czytamy w poście ministra Siemoniaka.

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 21 maja 2024 r.?

Porządek, zaplanowanego na 21 maja 2024 r., posiedzenia rządu przedstawia się następująco:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (UC16). Wnioskodawca: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sprawy bieżące.