78,2 proc. badanych uważa, że obecność w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa Polski, odmiennego zdania jest 16,8 proc. ankietowanych, a zdania nie ma 5,1 proc. - wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej. O tym, że członkostwo w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa Polski przekonanych jest 73 proc. mężczyzn i 83 proc. kobiet.

CBOS, na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej, przeprowadziło badanie "Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo Polski". Ankietowani zostali zapytani, czy członkostwo Polski w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa naszego kraju, czy też nie?

Polacy o obecności w UE

78,2 proc. badanych oceniło, że obecność w Unii pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa; w tym 43,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że "zdecydowanie tak", a 34,9 proc. - "raczej tak". Przeciwnego zdania było 16,8 proc. badanych, w tym 11 proc. uważa, że członkostwo w UE "raczej nie" wpływa na poziom bezpieczeństwa, a 5,8 proc. - że "zdecydowanie nie".

Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 5,1 proc. ankietowanych.

Wyborcy PiS o obecności w UE

Wśród ankietowanych deklarujących poparcie dla PiS, 55 proc. uważa, że obecność w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, 36 proc. jest przeciwnego zdania, a 8 proc. nie ma sprecyzowanego poglądu.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej o obecności w UE

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej w zdecydowanej większości są przekonani o pozytywnym wpływie członkostwa w UE na bezpieczeństwo Polski - takiej odpowiedzi udzieliło 96 proc. ankietowanych deklarujących poparcie dla tej formacji. Przeciwnego zdania jest tylko 4 proc. badanych z tej grupy, nikt nie jest niezdecydowany.

Wyborcy Trzeciej Drogi i Lewicy o obecności w UE

Również wyborcy Trzeciej Drogi i Lewicy zdecydowanie przychylnie odnoszą się do tego, że obecność w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa Polski. Pozytywnie o wpływie na poziom bezpieczeństwa Polski wypowiedziało się odpowiednio 88 i 100 proc.; negatywnie - 5 proc. wyborców TD i żaden Lewicy. 6 proc. wyborców TD nie ma zdania w tej sprawie.

Wyborcy Konfederacji o obecności w UE

59 proc. wyborców Konfederacji WiN pozytywnie ocenia obecność w UE w odniesieniu do bezpieczeństwa; negatywnie - 38 proc., nie ma zdania 3 proc.

Różne zdania o obecności Polski w UE

55 proc. ankietowanych, którzy nie wiedzą, na kogo zagłosować pozytywnie wypowiada się o wpływie Unii na bezpieczeństwo, negatywnie - 45 proc. Wśród ankietowanych, którzy nie zamierzają głosować 77 proc. ma pozytywnie zdanie w tej materii, 16 proc. negatywne, a 7 proc. nie ma zdania.

O tym, że członkostwo w UE pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa Polski przekonanych jest 73 proc. mężczyzn i 83 proc. kobiet. Najwięcej pozytywnych zdań jest w dwóch grupach wiekowych: 18-24 lata i 35-44 lata - po 81 proc. oraz wśród osób z wyższym wykształceniem - 85 proc. i zamieszkujących największe miasta (powyżej 500 tys. mieszkańców) - 85 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 13 do 17 maja 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).