Polska znajduje się wśród krajów europejskich, które charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników liczby osób przebywających w więzieniach w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Ten wskaźnik, nazywany często wskaźnikiem więziennictwa lub prizonizacji wynika m.in. z rzadkiego stosowania przedterminowego zwolnienia. Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart potwierdziła, że państwo będzie starało się ograniczać liczbę osadzonych.

Wiceminister Maria Ejchart w rozmowach medialnych zapowiadała ograniczenie liczby osadzonych o 20 tysięcy. Posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Dariusz Matecki w interpelacji zapytał o szczegóły planowanego rozwiązania.

roszę o wskazanie, czy resort w jakikolwiek inny sposób naciska na Służbę Więzienną do realizacji ogłoszonego przez panią minister celu zwolnienia 20 tysięcy więźniów? Czy wskazane działania są formą docenienia społeczności więźniów, która konsekwentnie wspiera Koalicję Obywatelską? - pytali minister posłowie Kaleta i Matecki.

Nie będzie masowego zwalniania więźniów

"Wskazana w interpelacji wypowiedź medialna członka kierownictwa resortu sprawiedliwości nie daje podstaw do wnioskowania o podjętym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zamiarze masowego zwalniania więźniów. Taka interpretacja jest nieuprawniona i nie oddaje czytelnej intencji towarzyszącej cytowanemu fragmentowi wywiadu, jaką była zapowiedź tworzenia przez resort, przy pomocy prawnie dostępnych narzędzi, warunków do prowadzenia racjonalnej i odpowiedzialnej polityki karnej" - zaznaczyła w odpowiedzi wiceminister Ejchart.

W swej odpowiedzi polityczka zaznaczyła, iż w ciągu ostatnich ośmiu lat: "instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia ulegała stopniowemu ograniczaniu i ostatecznie marginalizacji, przy względnie stałej liczbie skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych (…) W tym samym czasie radykalnemu spadkowi udzielanych warunkowych zwolnień towarzyszył daleko idący spadek liczby wniosków o udzielenie warunkowego zwolnienia składanych przez dyrektorów jednostek penitencjarnych". W odpowiedzi wiceminister zabrakło jednak konkretów co do szczegółów naprawy tej sytuacji.

Jednocześnie wiceminister Ejchart podkreśliła, że "sugestie polityków Suwerennej Polski o tym, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości ma zamiar wpływać na Służbę Więzienną, wydawać jej polecenia nie znajdują żadnego potwierdzenia".

Jaki koszt utrzymania więźnia?

Zgodnie z informacjami z 2023 roku, roczne koszty funkcjonowania systemu więziennictwa w Polsce wynoszą około 3 miliardy złotych. Chociaż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących kosztów utrzymania poszczególnych więźniów, to szacunki medialne wskazują, że miesięczne wydatki na jednego osadzonego mogą oscylować między 3150 a 4930 złotych, zależnie od warunków i rodzaju zakładu karnego.