W najbliższą środę ruszają sejmowe prace dotyczące zmian w TK, czyli dwa pierwsze projekty ustaw z tzw. "czteropaku Bodnara". To przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, których naczelnym celem jest odpolitycznienie Trybunału i usprawnienie jego funkcjonowania. Czy sejmowe prace nad TK przebiegną bez zakłóceń? Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidziany na środowe posiedzenie?

Kiedy rozpoczynają się obrady 10. posiedzenia Sejmu?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się wstępny harmonogram obrad 10. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. Środowe obrady rozpoczną się o godz. 10:00, zaś posiedzenia czwartkowe i piątkowe wystartują o godz. 9:00. Jak zaznaczono, przestawiony na stronie harmonogram jest materiałem roboczym, którymoże ulec zmianie.

Reforma Trybunału Konstytucyjnego

Pierwszy dzień 10. posiedzenia Sejmu X kadencji zapowiada się niezwykle emocjonująco. W harmonogramie dnia m.in. dwie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, których pierwsze czytania zaplanowani na godzinę 15:00. To projekty z tzw. "czteropaku Bodnara", czyli przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, których naczelnym celem jest odpolitycznienie Trybunału, ale również usprawnienie funkcjonowania tego organu. Pierwsza z nich to poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, natomiast druga to przepisy wprowadzające powyższą ustawę. Powodem zmian są, jak podkreślają projektodawcy, "problemy normatywne, funkcjonalne oraz organizacyjne Trybunału Konstytucyjnego, wpływające zarówno na jakość jego orzecznictwa, jak i na rzetelność i sprawność funkcjonowania", które ich zdaniem pojawiły się w następstwie uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 r. Autorzy projektu podkreślają, że "w szeroko pojętym interesie publicznym leży jak najszybsze rozwiązanie problemów dotyczących legalności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych z udziałem osób nieuprawnionych, a także prawidłowym powołaniem Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Poza kwestiami związanymi z legalnością obsady kluczowych stanowisk w Trybunale Konstytucyjnym istotnym problemem jest także stabilność podstaw normatywnych jego funkcjonowania" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Szczegółowy harmonogram sejmowych obrad – środa, 24 kwietnia 2024 r.

Środowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco:

  • godz. 10:00-12:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269,269-A i 292), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 12:00-13:30 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 233), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 13:30-15:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 305), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 15:00-18:00 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253), (pkt) oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254), (pkt), (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt i pkt),
  • godz. 18:00-19:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 293), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 19:30–20:30 – ew. oświadczenia poselskie.