Podczas ostatniej konferencji prasowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ogłoszono, że w ramach nowego Narodowego Programu Leśnego, planowane jest wyłączenie z wycinki 20% najcenniejszych obszarów leśnych, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

W poniedziałek ruszyła Ogólnopolska Narada o Lasach, podczas której będzie dyskutowany przyszły kształt leśnictwa w Polsce. Lasy Państwowe przygotowały już zintegrowany model zarządzania lasami, z uwzględnieniem postulatów społecznych.

Celem programu jest wyłączenie z wycinki 20% najcenniejszych obszarów leśnych, które są klasyfikowane jako cenne przyrodniczo lub społecznie. Obszary te zostaną częściowo lub całkowicie wyłączone z użytkowania gospodarczego. Obecnie Lasy Państwowe wyłączyły z pozyskania drewna niemal 703 000 ha, co stanowi blisko 10% powierzchni. Lasy zarządzane przez PGL LP obejmują łącznie 7 125 000 ha, z czego pozyskano 42 300 000 m³ drewna w roku 2022.

Lasy jako ostroja różnorodności

Rośnie zrozumienie lasów jako ostoi różnorodności biologicznej i przestrzeni, która decyduje o jakości życia Polek i Polaków. Lasy Państwowe, organizacja o stuletniej tradycji, która zarządza ¾ polskich zasobów leśnych, wychodzi naprzeciw wyzwaniom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym.

– Leśnicy proponują podejście ekosystemowe, którego fundamentem jest ocena wartości przyrodniczej i społecznej lasów. W formule merytorycznych konsultacji wypracowaliśmy kryteria, którymi chcemy się posłużyć, wskazując obszary, które będą podlegały wyłączeniu bądź ograniczeniom użytkowania – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Jak wytyczyć 20 procent lasów wyłączonych z wycinki?

Lasy całkowicie wyłączone z użytkowania leśnicy wskażą w oparciu o 15 kryteriów, wśród których na pierwszym miejscu są siedliska związane z ochroną zasobów wodnych, bagienne i zalewowe. Będą to także nowe rezerwaty, o których powołanie leśnicy będą wnioskować do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz siedliska priorytetowe dla UE, definiowane w systemie Natura 2000.

W lasach zaliczonych do drugiej grupy pozyskanie drewna będzie prowadzone wg zmodyfikowanych zasad, w największym stopniu uwzględniających estetykę krajobrazu i oczekiwania społeczne. Obszary do tej grupy będą wskazane w oparciu o 14 konkretnych kryteriów przyrodniczych oraz w następstwie oczekiwań społecznych.