Najbliższa niedziela będzie ostatnią niehandlową niedzielą tegorocznego kwietnia. Sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Gdzie zatem mamy szansę zrobić zakupy 21 kwietnia? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Czy niedziela 21 kwietnia 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Najbliższa niedziela będzie niedzielą drugiej tury wyborów samorządowych. W 748 miastach i gminach, w tym w 60 miastach prezydenckich, uprawnieni do głosowania pójdą do urn, jednak na zakupy już niekoniecznie. Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową i w związku z tym sklepy oraz galerie handlowe będą ustawowo zamknięte.

Zakaz handlu w niedzielę 21 kwietnia 2024 r. – ograniczenia obowiązują

Ograniczenia w handlu wynikają z obowiązującej Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 21 kwietnia 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Złamanie zakazu handlu w niedzielę: "Kara grzywny do 100 tys. zł"

Adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM przypomina, że złamane niedzielnego zakazu handlu skutkuje dotkliwymi konsekwencjami. W rozmowie z Gazetą Prawną wskazuje na kary przewidziane przez Kodeks karny.

W przypadku złamania zakazu handlu w niedziele ustawodawca przewiduje kary grzywny nawet do 100 tys. zł i nie jest to jedyna kara, jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie tego zakazu. Art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Gdzie w niedzielę, 21 kwietnia będzie można zrobić zakupy?

W najbliższą niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Niektóre placówki handlowe mogą być czynne, ponieważ z obowiązującego zakazu są zwolnione niektóre rodzaje działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Ponadto zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą się od siebie różnić, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Czy w kwietniu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami 21 kwietnia będzie ostatnią niehandlową niedzielą kwietnia. Już za tydzień, 28 kwietnia, sklepy i galerie będą otwarte. Ostatnia niedziela kwietnia to bowiem ustawowo niedziela handlowa. Przed długim majowym weekendem mamy więc szanse na solidne niedzielne zakupy. Z kolei w maju wszystkie niedziele będą objęte zakazem handlu. Na następną handlową niedzielę będziemy musieli poczekać aż do wakacji, ponieważ przypadnie ona dopiero 30 czerwca. Kolejna po niej handlowa niedziela będzie tuż przed rokiem szkolnym, czyli 25 sierpnia 2024 r., oczywiście przy założeniu, że do tego czasu przepisy nie zostaną zmienione.