Już 21 kwietnia II tura wyborów samorządowych. To dogrywka w walce o fotele wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak prawidłowo zagłosować w drugiej turze? Kiedy oddany głos jest ważny, a kiedy nie?

Wybory samorządowe 2024. Kiedy odbędzie się głosowanie w II turze?

Druga tura wyborów samorządowych odbywa się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej tury. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast II tura wyborów samorządowe odbędą się w niedzielę, 21 kwietnia 2024 r.

Jak wygląda karta do głosowania w II turze wyborów samorządowych?

W II turze wyborów samorządowych 2024 uprawniony wyborca otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania. Będzie ona zwierała:

  • nazwiska dwóch kandydatów startujących w II turze wyborów samorządowych – będzie to dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów, jednak nie przekroczyli ustawowo wymaganych 50 proc.,
  • nazwisko jednego kandydata startującego w II turze wyborów samorządowych – w sytuacji, gdy drugi kandydat wycofa swoją kandydaturę lub utraci prawo wyborcze.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy oddany w II turze głos jest ważny?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Oddany głos będzie ważny wówczas, gdy uprawniony do głosowania zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości procesu głosowania. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak "x" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata w sytuacji, gdy karta do głosowania zawiera nazwiska dwóch kandydatów. Jeśli na karcie do głosowania znajduje się nazwisko jednego kandydata, wówczas głosujemy wstawiając znak "x" w kratce oznaczonemu słowem "tak", w sytuacji poparcia kandydata lub znak "x" w kratce oznaczonej słowem "nie", w przypadku braku poparcia dla kandydata. Informacje na temat tego, jak poprawnie oddać głos znajdują się na dole karty do głosowania.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy oddany w II turze głos jest nieważny?

Jeśli osoba uprawniona do głosowania nie zastosuje się do ustawowych wytycznych dotyczących prawidłowości głosowania, wówczas jej głos nie będzie ważny. Warto przypomnieć, że głos będzie nieważny w sytuacji, gdy:

  • znak „x” nie zostanie postawiony w kratce przy żadnym nazwisku,
  • znak „x” zostanie postawiony w kratce przy nazwiskach obydwóch kandydatów,
  • zostanie postawiony inny znak niż „x”, np. kółko, gwiazdka, haczyk,
  • zostanie zamalowana kratka przy nazwisku kandydata,
  • wokół kratki przy nazwisku kandydata zostanie zakreślony np. okrąg.

Kogo wybieramy w II turze wyborów samorządowych 2024?

W planowanej na 21 kwietnia 2024 r. II turze wyborów samorządowych będziemy wybierać:

  • wójtów,
  • burmistrzów,
  • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Jak oddać głos? II tura", który w zwięzłej, trwającej nieco ponad półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.