Inflacja konsumencka wyniosła 2% w ujęciu rocznym w marcu 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2%.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2% (przy wzroście cen usług - o 6,6% i towarów - o 0,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (w tym usług - o 0,3% i towarów - o 0,1%)" - czytamy w komunikacie.

Najbardziej drożeją odzież i obuwie

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3%), restauracji i hoteli (o 0,7%) oraz łączności (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i po 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7%) i żywności (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i 0,04 pkt proc, podano także.

"W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie restauracji i hoteli (o 8,6%), mieszkania (o 1,5%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,2%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,47 pkt proc., 0,38 pkt proc. i 0,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9%) i żywności (o 0,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,27 pkt proc. i 0,07 pkt proc." - czytamy dalej.

W I kw. 2024 r. inflacja wyniosła 2,8% r/r, podał też Urząd. To mniej niż unijna średnia, która oscyluje nieco powyżej 3 procent r/r.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w marcu w ujęciu r/r