W poniedziałek kolejny dzień przesłuchań przed komisją śledczą ds. afery wizowej. Na świadków wezwani zostali byli szefowie Agencji Wywiadu.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - przesłuchanie Piotra Krawczyka

Przesłuchanie Piotra Krawczyka, byłego Szefa Agencji Wywiadu, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - przesłuchanie Bartosza Jarmuszkiewicza

Przesłuchanie Bartosza Jarmuszkiewicza, byłego Szefa Agencji Wywiadu, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja śledcza ds. afery wizowej -transmisja

Transmisja z obrad komisji rozpocznie się o 10.30.