W czwartek o godz. 11 na jednodniowym posiedzeniu zbiera się Senat, który zajmie się nowelizacją ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Nowela uchyla przepisy, które blokują lub utrudniają kredytowanie producentów rolnych. Senatorowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 230. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.

Zgodnie z harmonogramem obrad, senatorowie mają najpierw zajmą się nowelizacją ustawy o rachunkowości, która wdraża unijną dyrektywę, nakładającą na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek sporządzania, publikacji i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy płaconym w krajach, w których prowadzą działalność. Rozwiązanie to ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez takie przedsiębiorstwa.

Sprawozdania o zapłaconych podatkach u UE

Zgodnie z nowelą, firmy z siedzibą w Polsce i prowadzące działalność w naszym kraju będą musiały publikować sprawozdania o zapłaconych podatkach na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie jednostek dominujących najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych 3,5 mld zł oraz jednostek samodzielnych, których przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym przekraczają dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych 3,5 mld zł.

Ustawy o kredycie konsumenckim i pożyczce lombardowej

Senat rozpatrzy też nowelizację Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Nowela ma na celu uchylenie przepisów, obowiązujących od 7 stycznia 2024 r., które objęły ochroną konsumencką także rolników, co spowodowało wstrzymanie przez banki przyjmowania wniosków kredytowych od rolników lub obsługiwanie ich w ograniczonym zakresie.

Senatorowie zajmą się także projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 230. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.