Opublikowano projekt rozporządzenia ws. podniesienia wysokości kaucji za szklane butelki wielokrotnego użytku z 50 gr do 1 zł. Dla pozostałych opakowań objętych systemem kaucje pozostawiono na dotychczasowym poziomie. System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu.

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Został on skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych, a ewentualne uwagi będzie można w ciągu 10 dni.

Podniesienie kaucji na szklane butelki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceminister klimatu Anity Sowińskiej, projekt przewiduje podniesienie wysokości kwoty kaucji dla szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra z 50 gr do 1 zł za jedną butelkę. Przedstawicielka MKiŚ tłumaczyła wcześniej, że taka kwota obowiązuje obecnie w systemie zwrotnym butelek. O podniesienie kaucji dla szklanych butelek apelowała również branża piwna.

Projekt przewiduje, że dla pozostałych opakowań objętych systemem kaucyjnym, czyli dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów oraz puszek metalowych o pojemności do jednego litra, kaucja wyniesie 50 gr.

Zwiększenie poziomu recyklingu

System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast te mniejsze będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie, choć pobiorą kaucję. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.