Przedstawiony przez komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego projekt zmian legislacyjnych dotyczący m.in. odejścia od przymusowego ugorowania spełnia rolnicze postulaty - ocenił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. "Liczymy, że wejdą w życie" - dodał. Według prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), rolnicy będą też zadowoleni z uproszczenia wymogów płodozmianu. "Teraz czekamy, aż zapowiadane zmiany wejdą w życie. Dopiero wtedy będzie można się z nich cieszyć" - dodał Szmulewicz.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że projekt nowych regulacji przyjęty przez Komisję Europejską odpowiada na postulaty rolników - nie będzie m.in. przymusowego ugorowania. Dodał, że zamiast sankcji wprowadzone będą zachęty; efekty środowiskowe i tak będą większe.

Perspektywa polskich rolników

Oceniając te propozycje Wiktor Szmulewicz powiedział, że z perspektywy polskich rolników najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dobrowolnego ekoschematu w miejsce przymusowego ugorowania. W jego opinii bardzo istotna jest też regulacja, która przewiduje, że terminy utrzymania okrywy zimowej będą określać państwa członkowskie.

"Dzięki temu będzie on mógł być dostosowany do polskich realiów klimatycznych i będzie można przeprowadzić orkę wtedy, kiedy warunki będą do tego najbardziej odpowiednie" - wyjaśnił.

Według prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), rolnicy będą też zadowoleni z uproszczenia wymogów płodozmianu. "Teraz czekamy, aż zapowiadane zmiany wejdą w życie. Dopiero wtedy będzie można się z nich cieszyć" - dodał Szmulewicz.

Projekt zmian legislacyjnych dotyczących rolnictwa

Wojciechowski na konferencji zapowiedział, że przyjęty przez Komisję Europejską projekt zmian legislacyjnych dotyczących rolnictwa obejmuje pakiet siedmiu zmian. Jak dodał, ugorowanie 4 proc. gruntów nie będzie już obowiązkowe. "4 proc. gruntów, które zgodnie z przepisami rozporządzenia o planach strategicznych wchodzi w zakres tzw. warunkowości Wspólnej Polityki Rolnej, czyli wszyscy rolnicy są zobowiązani to wypełnić. Jeśli by tego nie wypełniali, to ponoszą sankcje w postaci obniżenia dopłat bezpośrednich" - powiedział Wojciechowski.

Ugorowanie nieobowiązkowe

Premier Donald Tusk na portalu X napisał, że ugorowanie nie będzie obowiązkowe. Dodał, że to jest wynik jego rozmów z szefową Komisji Europejskiej. Zapowiedział, że informacje o kolejnych szczegółach pojawią się jeszcze w piątek.

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Neutralność klimatyczna do 2050 roku

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.