Jak powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM, Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom rolników. Wskazał, że pojawi się propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla tej grupy zawodowej.

- Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej - powiedział Wojciechowski w rozmowie z RMF FM.

Nowe rozwiązania dla rolników w Zielonym Ładzie

Komisja Europejska według ustaleń RMF FM ma się zobowiązać, że w tym roku nie będzie kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. To oznacza, że dopłaty bezpośrednie nie będą zmniejszone. Na lata 2025-2027 zaplanowano natomiast wprowadzenie zmian łagodzących dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu w ramach zmian legislacyjnych.

"W pakiecie tym znajdzie się całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów. Ostatnia propozycja KE zakładała tylko częściowe zwolnienie z tego obowiązku, gdyż rolnicy, aby uniknąć kar, nadal musieli uprawiać rośliny motylkowe (wiążące azot). Zmieni się sposób podejścia do ugorowania" - podaje serwis.

Kolejne zmiany zakładają, że rolnicy będą mogli ugorować ziemię, jednak będzie to dobrowolne i dodatkowo płatne. Mniejsze rygory będą dotyczyć również stosowania płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby. Dodatkowo gospodarstwa do 10 hektarów mają być wyłączone z kontroli spełnienia warunków środowiskowych. W Polsce to trzy-czwarte wszystkich gospodarstw.